27/12/2014 04:48

Tức giận vì bị Bảy cùng đàn em đến quán đòi tiền bảo kê, Mạnh lấy 2 khẩu súng đi tìm địch thủ trả thù và bắn trọng thương em trai người này.