13/04/2020 08:24

Chủ tiệm vàng cho biết đã treo thưởng 50 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin về thanh niên giật hai sợi dây chuyền của bà.