09/12/2021 11:41

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị cháy đen. Hải được xác định ở bên cạnh thi thể nhiều giờ.