12/12/2018 11:26

Dù đã tính toán kỹ càng cho kế hoạch giết chồng rồi chiếm trọn số tiền bảo hiểm khổng lồ nhưng ả đàn bà đã quên mất một chi tiết cực kỳ quan trọng.