12/02/2022 21:03

Cậu con trai út của gia đình đã ra tay giết hại các thành viên ngay tối ngày cuối cùng của năm để chuẩn bị chào đón năm mới.

03/05/2021 07:33

Họ Phan cho rằng, vợ cũ muốn lừa tiền sính lễ nên nhiều lần đến tận nhà đòi lại, nhưng đều không có kết quả nên nảy sinh ý định trả thù.