15/10/2018 11:28

Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của kẻ sát nhân, khi cuối cùng hắn cũng có thể thú nhận hành vi sai trái năm nào.