08/03/2014 14:24

Nhóm côn đồ rượt theo truy sát người đi xe giống màu xe kẻ đã thách thức mình.