14/12/2016 09:15

Thiện và An được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên Thiện đã tử vong sau đó, An bị thương tích 11% sức khỏe.