01/08/2019 06:46

Chỉ vì Bảo đi xe máy té nước vào người Cường, hai người xảy ra cự cãi, dẫn đến các bạn nhậu của Bảo và Cường "vào cuộc".

12/10/2014 14:25

Tập hợp gần 60 người, nhóm mang theo hung khí như mã tấu, ống sắt, xe chạy thành đoàn dài diễu hành giữa phố la hét, nẹt pô, đuổi chém bất cứ ai gặp được.

08/03/2014 14:24

Nhóm côn đồ rượt theo truy sát người đi xe giống màu xe kẻ đã thách thức mình.