21/12/2019 10:53

Đang chấp hành án tù về tội Cướp giật tài sản ở tỉnh Lâm Đồng, phạm nhân Diệu bất ngờ tự thú giết người, vùi xác phi tang từ 2 năm trước ở tỉnh Trà Vinh.