15/04/2015 20:05

Katherine Mary Knight bị buộc tội giết người yêu của mình là John Charles Thomas Price và phải chịu mức án chung thân không bao giờ được phóng thích.