08/05/2021 21:33

Có vẻ như người phụ nữ đã dự đoán được cái chết của chính mình nên đã để lại phong bì chứa lá thư tuyệt mệnh tố cáo tội ác của chồng.