20/06/2012 05:01

Bông hoa đẹp của đài truyền hình HTV và ngôi sao Chạy án đã bén duyên nhưng duyên của họ cũng mong manh như mành treo trước gió.