09/05/2012 18:04

Go Young Wook đã dùng rượu và những lời hứa hẹn đường mật để dụ dỗ cô gái để thỏa mãn ham muốn.