14/09/2022 11:27

Ngay khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm của ông N.H.N. từ Công an TP. Huế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập ông L.M.Q. lên lấy lời khai.