11/05/2019 08:17

Nền nhiệt tại Hà Nội tăng thêm 2 độ so với hôm qua, ngày có mưa vài nơi.

06/04/2019 07:34

Các tỉnh Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 27-30 độ.