10/12/2017 20:05

Hà Nội chiều đông, cái gió se se lạnh, cái nắng hanh hao mang ta về lối cũ…