26/04/2020 08:29

Ba tháng đầu năm là quý báo lãi đầu tiên sau chuỗi 6 quý liên tục thua lỗ từ giữa năm 2018 của HAGL Agirco.