20/09/2018 11:40

Để mua một con cua hoàng đế Alaska cho bữa ăn, khách hàng phải trả ít nhất 4 triệu đồng. Bào ngư nhập khẩu Australia thậm chí từ 4-7 triệu đồng/kg nhưng chỉ được vài con.