06/07/2022 11:25

Trong 6 tháng đầu năm nay, lượng xe điện BYD bán được vượt mặt Tesla trên toàn cầu.