03/08/2020 10:46

Theo kết quả kinh doanh quý II, Vietjet mở rộng 52 đường bay nội địa, khai thác 14.000 chuyến bay, chở hơn 2 triệu lượt khách, tăng doanh thu tài chính 1.174 tỷ đồng.

04/05/2020 16:07

Mức lỗ này thấp hơn dự kiến của Ban lãnh đạo công ty và ở mức tích cực so với toàn ngành hàng không.