05/12/2018 17:08

2 nam hành khách có hành vi gây rối, có lời lẽ thô tục và định đánh tiếp viên trên máy bay.