18/04/2018 16:16

Một thanh niên khuyết tật vừa đi bộ hơn 2.000 km, từ TP.HCM qua 23 tỉnh thành ra Hà Nội trong gần 10 tháng để đăng ký hiến tạng.