28/11/2022 16:43

Hiện Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn chưa có bất cứ phát ngôn nào về những tin đồn lan truyền.