25/03/2015 16:11

Gary Leon Ridgway đi vào lịch sử hình sự Mỹ khi từng giết chết rất nhiều gái mại dâm và hiếp dâm ngay trên xác của họ. Kẻ sát nhân bệnh hoạn này hiện vẫn còn sống và đang chịu án tù chung thân.