18/05/2018 08:19

“Giờ tôi chẳng biết nói gì cả, tôi không nghĩ thằng Tài lại làm ra chuyện tày trời. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và xin họ tha thứ”, bà nội của Tài nói.