29/07/2022 09:53

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên tờ La Rep (Pháp), Quang Hải được HLV Dider Tholot đánh giá tích cực về việc hòa nhập ở Pau FC.