05/01/2023 08:59

HLV Shin Tae-yong cho rằng đội tuyển Việt Nam gặp đội yếu nên không để thủng luới.