09/06/2021 15:12

Một người rất đặc biệt đối với thầy Park đã qua đời chỉ ít giờ trước trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia.