13/09/2023 09:03

Hồ nước này có chứa bảo vật gì mà lại được đánh giá cao như vậy?