03/09/2014 14:37

Gương mặt chấn thương nghiêm trọng của một thành viên HKT do tai nạn giao thông khiến nhiều người bị sốc.