29/03/2022 10:06

Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hoặc quay trở lại thị trường lao động được nhận hỗ trợ từ 1,5-3 triệu đồng trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 28/3.