25/03/2014 13:53

Không dừng lại ở việc quậy phá, Hạnh tuyên bố với mẹ rằng: “Người yêu con đã có bầu, mẹ coi chuẩn bị gấp để cưới vợ cho con”.

04/05/2013 23:26

Bế tắc trước cảnh nghèo, có người tự tử để giải thoát cho mình nhưng cũng có người chọn cái chết vì tương lai của con cái.