29/03/2021 17:25

Cho rằng chồng mình có người tình, thường xuyên ra khỏi nhà vào ban đêm, người vợ liền đem 500 triệu này đem giấu tại một vị trí trong phòng vệ sinh nhằm hù dọa chồng bỏ thói "trăng hoa".