06/09/2021 08:15

Ngoài học sinh D., cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 1 người ở cùng nhà với em này dương tính.

02/02/2021 18:09

Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn đã khẩn trương thực hiện các thủ tục đưa 3 học sinh này đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.