26/05/2020 13:33

Phụ huynh khẳng định clip trên mạng là thật nhưng không phải dàn dựng như mọi người suy nghĩ. Đồng thời người mẹ này cũng đã nhận sai về mình.