24/01/2021 16:55

Với ước mơ được tận tay mang đến nét đẹp cho mọi người, cô gái 9x Huỳnh Hồng Liên đã tự tìm thầy học hỏi. Để hôm nay, cô gái ấy trở thành một chuyên gia bàn tay vàng ngành làm đẹp. Ngoài ra, chuyên gia Hồng Liên còn là giáo viên khoa chăm sóc sắc đẹp của trường Trung cấp Y tế Trung ương.