26/02/2017 09:28

Xinh đẹp và giàu có là những gì ngắn gọn nhất để miêu tả về những tiểu thư này.