16/05/2022 14:38

Xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, 2 nhóm đối tượng đã hẹn nhau để giải quyết bằng cuộc hỗn chiến từ bom xăng và súng.