06/01/2015 10:45

Họ có điểm chung là ít tiền nhưng thích ăn diện, chơi sang. Lên cơn túng quẫn, họ vờ rủ bạn vào nhà nghỉ 'quan hệ' rồi tính cách trộm, cướp đồ.