21/06/2015 14:59

Hotboy bụng 6 múi bán tào phớ đang gây sốt cộng đồng mạng. Mới đây, hotboy bụng 6 múi này lại tiếp tục gây sốt giới trẻ Thái Lan khi tới nước này du lịch.