23/03/2020 08:27

Khám xét phòng trọ của Quang, cảnh sát thu giữ đến 200 viên ma túy, 13 gói kentamin. Quang là đối tượng có tiền án, tiền sự.