16/01/2019 13:29

Niên độ tài chính 2017-2018 tập đoàn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ sụt giảm gần 70% lợi nhuận, thậm chí lỗ 100 tỷ trong quý IV.2018. Trong bối cảnh này, ông Vũ cho biết mình đã "ẩn mình" trên núi, mỗi tháng chỉ đến công ty 2 lần, mỗi lần 2 tiếng với lý do “Công việc rất tốt, đâu cần đến tôi đâu”.

12/11/2018 19:36

Kinh doanh kém hiệu quả, nợ nần ngày càng tăng, Hoa Sen thực hiện hàng loạt động thái nhằm tái cơ cấu.