14/12/2015 09:49

Thành viên Ti Ti của nhóm bị thương nặng, sức khỏe của 2 thành viên còn lại cũng khá tệ.