16/12/2014 09:31

Nhìn hiện trường, người vợ không tin chồng mình tự tử. Từ thông tin này, các điều tra viên đã tìm ra chân tướng vụ việc, bắt kẻ thủ ác ranh ma phải bó tay chịu trói…