24/09/2014 14:50

Tâm điểm ngày thi đấu 24/9 của đoàn TTVN tập trung vào Phan Thị Hà Thanh ở môn thể dục dụng cụ, nơi cô được hy vọng sẽ giành HCV ở nội dung nhảy chống sở trường.