28/10/2018 16:18

Tôi đã tưởng rằng bà thương tôi thật lòng vì không có con gái, hóa ra mọi sự ngọt ngào, dễ chịu đều có lý do.

18/02/2017 08:58

“Nghèo? Nghèo đến mức ấy thì mày về nhà đấy chỉ có khổ thôi con ạ! Đến cái tiền dẫn cưới cũng bèo bọt như thế, thử hỏi họ coi mày quan trọng được đến đâu?"