23/06/2012 07:06

Câu chuyện về mối tình "chị em" ngọt ngào nhưng cũng lắm gian truân giữa "tình cuối của Trịnh Công Sơn" và anh chàng đào hoa Huy Khánh đã kết thúc bằng dấu chấm.