01/08/2023 09:37

Dù không nhắc đến bạn gái nhưng ai cũng ngầm hiểu đây là động thái bảo vệ, ngăn chặn những thông tin sai lệch về Ý Nhi.