06/02/2022 09:23

Hyundai Casper Van gồm 2 tùy chọn động cơ là Smartstream G 1.0L hút khí tự nhiên và Kappa II 1.0L tăng áp.